Медицински и хигиенски инструменти

/medical-and-hygienic-instruments/

Сензор за PM2.5

Oxygen Absorber

Апсорбер на кислород

Health Monitoring Instrument

Инструмент за следење на здравјето

Sputum Absorber

Апсорбирач на спутум

Sterilizing machine

Машина за стерилизација

electronic mask

електронска маска

Beauty machine

Машина за убавина

smart toilets

паметни тоалети